english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Výmena štyroch osobných výťahov v bloku A a B - "VEK NÁDEJE", ZSS Nové Zámky

Kód: 07941/2022/VOaKI
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva