english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

„Odstránenie havarijného stavu strechy 2 krídiel budovy - Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno“

Kód: 09620/2022/VOaKI
Prebieha vyhodnocovanie