english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
evaluated Reverzná verejná súťaž „Ponitrianska cyklomagistrála - II. etapa - 1. časť (Nové Zámky - Martovce) - úsek č. 1 (Nové Zámky - Nesvady)“ 3 041 650,00 € 19.5.2023 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Nákup učebných pomôcok s názvom - Sada mechatronika. 77 466,67 € 25.5.2023 o 9:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 5 693 499,08 € 9.6.2023 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž "Rekonštrukcia objektov NSK nájomné byty" - projektové dokumentácie 153 083,34 € 25.7.2023 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Rekonštrukcia objektov NSK pre účel ZSS - projektové dokumentácie 153 833,33 € 25.7.2023 o 9:00 hod.