english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
evaluated Verejná súťaž „Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií" - SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 152 717,65 € 21.9.2021 o 8:30 hod.
closed Verejná súťaž Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra 1 856 486,82 € 22.9.2021 o 8:00 hod.
canceled Reverzná verejná súťaž Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná 1 305 785,96 € 23.9.2021 o 9:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi: časť 1 – Stroje a technológie a časť 2 – Šijacie stroje a manipulácia 572 862,33 € 27.9.2021 o 9:00 hod.
closed Verejná súťaž Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce 1 226 964,61 € 5.10.2021 o 8:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Návrh a zavedenie organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami zaistenia certifikácie ISO 27001 v odvetví regionálnej kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja 146 190,00 € 12.10.2021 o 8:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „SMART aplikácia Nitrianskeho samosprávneho kraja“ 184 535,56 € 13.10.2021 o 9:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 51 570 975,37 € 14.10.2021 o 8:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Zníženie energetickej náročnosti budovy - SOŠ technická Vráble 702 478,73 € 29.10.2021 o 8:00 hod.
evaluated Reverzná podlimitná zákazka Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy Gymnázia, Štúrovo 306 761,73 € 16.11.2021 o 8:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka Softvér ako služba informačného systému verejnej správy - Register povolení - pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu 75 600,00 € 30.11.2021 o 8:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany 1 293 466,67 € 9.12.2021 o 9:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska „ Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice 1 510 743,19 € 10.1.2022 o 8:00 hod.
closed Reverzná podlimitná zákazka Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach - Tekovské múzeum v Leviciach 175 046,89 € 13.1.2022 o 8:00 hod.
evaluated Verejná súťaž „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce 2 658 079,01 € 1.2.2022 o 8:00 hod.